Konkursa nosaukums

Projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi”

Iesniedzēji

Krāslavas novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kā arī nereģistrētas iedzīvotāju grupas (fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 10 vietējie iedzīvotāji un kuru kontaktpersona ir pilngadīga)

Konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir paaugstināt Krāslavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un iedzīvotāju grupu aktivitāti, iesaistot vietējos iedzīvotājus savu ideju formulēšanā un īstenošanā

Konkursa pamatnostādnes

Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Krāslavas novadā un ko viņi paši spēj īstenot pēc principa „Darām paši”, piemēram, inovatīvu vides elementu izveide, apkārtnes labiekārtošana, bērnu rotaļu/ sporta laukuma ierīkošana, dabas, atpūtas vai sporta taku izveide utt.

Projekta vērtēšanas laikā tiek vērtēti sekojoši kritēriji:

  • Projekta idejas oriģinalitāte un radošā pieeja;
  • Sabiedrības iesaistes līmenis;
  • Rezultātu ilgtspēja;
  • Projekta iesnieguma noformējums;
  • Projekta budžeta atbilstība projekta mērķiem.

 

Liela projektu pieteicēju skaita un līdzīgas kvalitātes projektu gadījumā priekšroka tiek dota:

  • Projektiem, kuru rezultāti ir pieejami plašākai publikai;
  • Projektiem, kas nav saņēmuši finansējumu iepriekšējos konkursos;

Projektiem, kam tiek piesaistīts papildu līdzfinansējums.

Konkurss tiek sludināts katru gadu, parasti - martā.

Projektu vērtēšana notiek mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas, parasti – aprīlī.

Maijā tiek slēgti finansēšanas līgumi.

Projektu īstenošana: jūnijs – septembris.

Atskaišu sagatavošana – oktobris.

Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums

Vidēji 9 000 EUR/ gadā

Vienam projektam piešķirtais maksimālais finansējums 600 EUR.

Atbildīgā iestāde

Krāslavas novada dome

Kontaktinformācija

Ināra Dzalbe, Attīstības nodaļas vadītāja

Tālr.:+371 656 20032, 29185871

E-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv