Skip to main content

Saistošie noteikumi

2022. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/8 "Krāslavas novada pašvaldības nolikums"2022/1526.05.202222.06.2022 28.06.2022
Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Krāslavas novadā2022/1426.05.202217.06.2022 16.06.2022
Par Krāslavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu2022/1226.05.202201.09.2022 09.06.2022
Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā2022/1128.04.202205.08.2022 04.08.2022
Par koku ciršanu ārpus meža Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā2022/1028.04.202210.06.2022 09.06.2022
Par Krāslavas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei2022/928.04.202220.05.2022 19.05.2022
Pirmsskolas bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmās2022/624.03.202219.05.2022 18.05.2022
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu2022/524.03.202214.06.2022 13.06.2022
Licencētās programmas     
Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības2022/424.03.202221.05.2022 20.05.2022
Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu2022/324.03.202211.05.2022 10.05.2022
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Krāslavas novadā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās2022/224.03.202210.06.2022 09.06.2022
Krāslavas novada pašvaldības budžets 2022. gadam2022/127.01.202204.02.2022.01.01.2023.21.02.2022.
2021. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Krāslavas novadā2021/2123.12.202122.01.2022. 21.01.2022.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā2021/2025.11.202101.03.2022. 28.02.2022.
Krāslavas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi2021/1925.11.202101.03.2022. 18.02.2022.
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/20 "Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā"2021/1528.10.202126.02.2022. 25.02.2022.
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā2021/1628.10.202122.01.2022. 21.01.2022.
Par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā2021/1728.10.202101.01.2022. 07.01.2022.
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Krāslavas novadā2021/1330.09.202101.11.2021. 22.10.2021.
Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu2021/1029.07.202128.08.2021. 27.08.2021.
Krāslavas novada pašvaldības nolikums2021/801.07.202102.07.2021.  
2020. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2020/8 „Par Krāslavas novada pašvaldības atbalstu attālinātam mācību procesam ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”2020/1012.05.2020   
Par Krāslavas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu2020/426.03.2020   
2019. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim, kurš palicis bez vecāku gādības2019/1427.11.2019 21.05.2022 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas vai nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā2019/1024.10.2019   
Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Krāslavas pilsētā un Krāslavas novada ciemu teritorijās2019/6 27.06.2019   
Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Krāslavas novadā2019/530.05.2019   
2018. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Krāslavas novadā (konsolidēti)2018/1125.10.2018 05.08.2022 
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2018/6 „Par Krāslavas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei””2018/1025.10.2018   
Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2014/8 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas un darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Krāslavas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem2018/726.04.2018   
Par Krāslavas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei2018/626.04.2018 20.05.2022 
2017. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Par licencētajām zemūdens medībām Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros2017/827.04.2017   
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu2017/727.04.2017 14.06.2022 
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu - Licencētās programmas     
Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Ūdensserviss K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi atzīšanu par spēku zaudējušiem2017/2 26.01.2017   
Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību2017/326.01.2017   
2016. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Kārtība, kādā Krāslavas novada pašvaldība piešķir stipendijas speciālistu piesaistei Krāslavas novadā 24.11.2016 zaudējis spēku 
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu ražošanai Krāslavas novadā2016/421.04.2016   
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā2016/217.03.2016   
2015. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Krāslavas novadā2015/519.03.2015   
2014. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Noteikumi par mācību maksu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (konsolidēti)2014/1224.07.2014   
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Krāslavas novadā2014/1119.06.2014 zaudējis spēku 
2013. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Par pašvaldības nodevām Krāslavas novadā2013/1120.09.2013   
Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves2013/1820.09.2013   
Par Krāslavas novada pašvaldības simboliku2013/630.05.2013   
2012. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Par klasiskā cūku mēra izplatīšanās ierobežojumiem Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā2012/1820.12.2012   
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā (zaudējis spēku)2012-1426.07.2012 zaudējis spēku 
2011. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Par sabiedrisko kārtību Krāslavas novadā2011/1324.11.2011   
2010. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā2010/2029.08.2010   
Krāslavas novada pašvaldības darbinieku Ētikas kodekss 26.08.2010   
Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi (konsolidēti)2010/528.01.2010   
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību  (konsolidēta)2010/428.01.2010   
2008. gads
NosaukumsNr.PieņemtsStājas spēkāZaudē spēkuPublicēts
Krāslavas novada kapsētu uzturēšanas noteikumi (konsolidēti)710.06.2008   
Krāslavas pilsētas teritorijas un Ezerkalna ciema teritorijas, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšana, labiekārtošana un aizsardzība (zaudējis spēku)329.01.2008 zaudējis spēku