14.augustā plkst.14:00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.      Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu valsts investīciju projektiem pašvaldību infrastruktūras attīstībai 2010.gadā

2.      Par ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kaplavas pagasta Kaplavas ciemā"

3.      Par ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Izvaltas pagasta Izvaltas ciemā"

4.      Par ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projekta „Izvaltas pagasta sporta zāles rekonstrukcija" saistību pārņemšanu

5.      Par ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projekta „Kaplavas tautas nama filiāles Varnavičos rekonstrukcija" saistību pārņemšanu

6.      Par ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projekta „Brīvā laika pavadīšanas objekta vienkāršotā rekonstrukcija Aulejas ciemā" saistību pārņemšanu

7.      Par ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projekta „Robežnieku pagasta sporta centra rekonstrukcija" saistību pārņemšanu

8.      Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu

9.      Zemes jautājumi

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

11. Par Krāslavas novada vēlēšanu komisiju

12. Par pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē

13. Par Krāslavas Vakara vidusskolas pamatlīdzekļiem un materiālajām vērtībām

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      G.Upenieks

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook