27.augustā notika novada domes sēde

2009.gada 27.augustā plkst. 10:00 notika novada domes sēde.

Sēdes darba kārtībā izskatīja sekojošus jautājumus:

 1. Par SIA "Krāslavas slimnīca" piederošās kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 2. Par slimnīcu apvienības veidošanu
 3. Par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksu un un siltumenerģijas realizācijas tarifu
 4. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu
 5. Vecāku maksas apstiprināšana par bērnu mācībām Krāslavas mūzikas skolā
 6. Vecāku maksas apstiprināšana par bērnu mācībām Krāslavas mākslas skolā
 7. Par Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
 8. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
 9. Zemes jautājumi
 10. Par novada domes teritoriālo vienību detālplānojumu izvērtēšanu
 11. Par Krāslavas novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
 12. Par zemes komisiju
 13. Par vēlēšanu komisiju
 14. Par dzīvokļu komisiju
 15. Par rīkojumu apstiprināšanu

 

Domes priekšsēdētājs                            G.Upenieks

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook