Aicina jauniešus piedalīties projektu konkursā

Krāslavas novada pašvaldība izsludina projektu pieteikumu konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā”.

Projektu konkursa mērķis – motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai, veicinot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju veidošanos novadā.

Projektu iesniedzēji – jaunieši vai jauniešu grupa vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri iepriekš nav veikuši komercdarbību vai saimniecisko darbību un nav īpašnieki jau esošam uzņēmumam.

Projekta prasības - nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu, uzsākt komercdarbību vai reģistrēt un uzsākt saimniecisko darbību Krāslavas novadā.

Projektu pieteikumu pieņemšana notiek no 2012.gada 2.jūlija līdz 2012.gada 31.augustam.

Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601.

Kontaktpersona: Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Agita Kruglova, tālr. 65620032, 25608633, e-pasts: agitakruglova@inbox.lv.

 

Nolikums pielikumā.

 

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties arī:

1.         Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) pie sekretāres – lietvedes 3.kabinetā vai Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā);

2.         Jums tuvākajā pagasta pārvaldē.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook