Aicinām jauniešus piedalīties radošo darbu konkursā!

Šī gada 2.aprīlī Krāslavas, Daugavpils novadu un Utenas rajona pašvaldības ir uzsākušas projekta jauniešiem

„Jauniešu vietējā patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu aizsargājamajās dabas teritorijās Augšdaugavā Latvijā un Aukštaitijā Lietuvā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt informācijas pieejamību jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem par aizsargājamo ainavu apvidu „Augšdaugava” un nacionālo parku „Aukštaitija”, rosināt jauniešu interesi par dabas un pilsētas parkiem, piedalīties to tehniskās dokumentācijas izstrādē.

Viena no pirmajām projekta aktivitātēm ir jauniešu radošo darbu konkurss, kurā tiek aicināti piedalīties vidusskolēni no trijām pašvaldībām-Krāslavas novada, Daugavpils novada un Utenas rajona.

Projekta konkursa pieteikumu pieņemšana notiks no 2012.gada 30.aprīļa līdz 21.maijam.

Nolikums pielikumā.

Projekta ietvaros aktīvākajiem jauniešiem būs iespēja piedalīties 9 dienu vasaras nometnē, divās  darba grupās, saistītās ar parku plānošanu,kas notiks Krāslavas pilsētā, Daugavpils novadā un Utenas pilsētā, trīs reģionālajās atvērto durvju dienās un noslēguma pasākumā Krāslavā.

Kopīgais projekta finansējums ir  132 866 EUR.

Kontaktpersona  Krāslavas novada domē -  Juta Bubina, tālr.29857557, e-pasts: jutta@inbox.lv, Daugavpils novada domē -  Daina Kriviņa, tālr. 29354884, e-pasts: daina.krivina@dnd.lv.

Pasākumus līdzfinansē Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, Krāslavas novada dome, Daugavpils novada dome un Utenas pašvaldības administrācija projekta LLIV-321 „Jauniešu vietējā patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu aizsargājamajās dabas teritorijās Augšdaugavā Latvijā un Aukštaitijā Lietuvā ” ietvaros.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook