Aicinām Krāslavas novada iedzīvotājus iesaistīties Krāslavas novada attīstības plānošanā

Krāslavas novada dome aicina ikkatru Krāslavas novada iedzīvotāju iesaistīties novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē, līdz šī gada 31.jūlijam atbildot uz iedzīvotāju aptaujas jautājumiem.

Anketas var aizpildīt:

1) tiešsaistē;

2) nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-pastu attistiba@kraslava.lv;

3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā (būs pieejama arī Krāslavas Vēstis 17.jūlija numurā!) Krāslavas novada domē (Rīgas 51, Krāslavā) vai tuvākajā pagasta pārvaldē.


Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā, Krāslavas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādei. Anketēšanas rezultāti tiks publicēti www.kraslavasvestis.lv un www.kraslava.lv.
Kopā varam vairāk!

 

 

Attīstības nodaļas vadītāja I.Dzalbe

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook