Aktīvai atpūtai un veselībai

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” iniciatīvas grupa „Dāmas labākajos gados” konkursa „Iedzīvotaji veido savu vidi” ietvaros ar fonda „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” („Karaliskā Holandiešu Viršu biedrība”) un Krāslavas novada domes atbalstu realizēja projektu „Aktīvai atpūtai un veselībai!”

Projekta mērķis bija veidot  trenažieru istabu sporta nodarbībām. Krāslavas novada PII ”Pīlādzītis” pārsvarā  strādā  sievietes. Vidējais darbinieku vecums – 39 gadi. Darbs ar bērniem prasa daudz pūļu, emociju, lielu atbildību. Nereti pedagogi un citi darbinieki, kuru darbs saistīts ar šo sfēru, ir emocionāli un fiziski iztukšoti. Darba vietā darbinieki pavada daudz laika, bet citas iespējas, kā relaksēties pie tējas atpūtas pauzē  –  līdz šim nebija. Zināms, ka fiziskā aktivitāte efektīvāk ļauj atjaunot  spēkus un modrību, uzlabo veselību, garastāvokli, palīdz pārvarēt stresus.  Arī mūsdienu apstākļos liela nozīme ir iespējai darīt to bezmaksas un jebkurā izdevīgā laikā.
Izanalizējot vajadzības un iespējas, iestādes darbinieki nolēma, ka būtu lieliski, ja viņi varētu dažas minūtes dienā (darba pārtraukuma pauzēs vai arī pēc darba brīvajā laikā)  uzlabot savu fizisko formu un atjaunot spēkus, nodarbojoties ar sportu  –  izmantojot trenažierus. Vasarā par iestādes līdzekļiem un ar projekta dalībnieku līdzdalību tika sagatavota telpa: uzlīmētas jaunas tapetes, nomainīts grīdas linolejs, nokrāsotas durvis. Bet par projektam iedalītiem 400 LVL tika iegādāti un uzstādīti trenažieri (velotrenažieris un skrējceliņš).
Kopš septembra, iestādes darbinieki var, trenējoties brīvajā laikā, bez maksas atjaunot  veselību, uzlabot pašsajūtu. Aktīvas atpūtas iespēja darba vietā ļauj veidot pozitīvu atmosfēru kolektīvā. Ceram, ka tagad veselīgāki darbinieki retāk izmantos slimības lapas un strādās ar lielāku entuziasmu.

Projekta koordinatore  J.Vorošilova

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook