Anketa par jauniešu līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā un nevalstiskajās organizācijās

Anketa ir strukturētā dialoga pirmās fāzes sastāvdaļa, lai uzzinātu jauniešu viedokli par Eiropas Savienības prezidentūras izvirzītajām prioritātēm.

 

Strukturētā dialoga pamatuzdevums ir iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā un nodrošināt lēmumu pieņemšanas atgriezenisko saiti. Pavisam tiek plānotas strukturētā dialoga 4 fāzes:
1) konsultācijas nacionālajās darba grupās – diskusijas nacionālā līmenī;
2) nacionālā ziņojuma sagatavošana un nosūtīšana strukturētā dialoga atbildīgajam sekretariātam attiecīgas prezidentūras ietvaros;
3) Eiropas Savienības Jaunatnes konferences norise un rekomendāciju izstrāde;
4) Eiropas Savienības Jaunatnes konferencē izstrādāto rekomendāciju nosūtīšana Eiropas Savienības Ministru Padomei rezolūcijas/ secinājumu sagatavošanai.

 

Sīkāka informācija ir pieejama pievienotajā saitē.

 

 

Saite - https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJwbk1VNE8tNklDd3BFY2ozU0pMRGc6MQ

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook