Apstiprināta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Saskaņā ar 2012. gada 27. septembra Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 1.§), pašvaldība apstiprinājusi Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. gadam.

Stratēģisko attīstības dokumentu iepriekš augustā notikušajā sabiedriskajā apspriešanā ir akceptējusi sabiedrība.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts Krāslavas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā. Dokumentu ir izstrādājusi Krāslavas novada dome sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti”.


Dalīties Twitter     Dalīties Facebook