Apstiprināta Krāslavas novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija

Krāslavas novada dome 2013.gada 31.janvārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 1) apstiprināt Krāslavas novada teritorijas plānojuma

.

.

Teritorijas plānojuma publiskā apspriešana Piedrujā

Plānojuma apspriešana Kalniešos

galīgo redakciju un iepazīstināt ar to sabiedrību.

Sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju pašvaldības tīmekļa vietnē www.kraslava.lv no 2013.gada 05.februāra līdz 2013.gada 26.februārim.

Plānojuma Galīgās redakcijas dokumenti pieejami šeit - http://ejuz.lv/planojums

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook