Āra trenažieri Indrā

Indrā un tuvējos pagastos ir daudz aktīvu, čaklu un pozitīvu dažādu vecumu iedzīvotāju. Lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, radās ideja izveidot āra trenažieru parku, kurā varētu lietderīgi un veselīgi pavadīt savu brīvo laiku, komunicēt.

Īpaši tas aktuāli ir jauniešiem.  Pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) pie Indras pamatskolas tika uzstādīti deviņi āra trenažieri un infostends ar informāciju par pareizu trenažieru lietošanu, kā arī treniņnodarbību vadīšanai tika iegādāts galvas mikrofons.

Projektu “Āra trenažieri sportisko aktivitāšu dažādošanai Indras pagastā” (Nr. 19-03-AL33-A019.2202-000002) ir īstenojusi biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI” LEADER projektu konkursu aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības "Krāslavas rajona partnerība" darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. - 2020. gadam 2.2. rīcībā "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem".

Projekta attiecināmo izmaksu summu veido ELFLA finansējums: 9464.24 (90 % atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām) un Krāslavas novada pašvaldības finansējums: 946, 42 EUR.

Esam pārliecināti, ka trenažieru parks būs viena no apmeklētākajām vietām ciematā.

Izsakām pateicību biedrībai “Krāslavas rajona partnerība” par piedāvāto iespēju iesaistīties projektu konkursā, Krāslavas novada domei par līdzfinansējumu, LAD speciālistiem par palīdzību projekta realizēšanā, kā arī novada iedzīvotājiem par aktīvu iesaistīšanos kluba aktivitātēs.

 

Biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI”

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook