Atbalstu eksportējošo uzņēmumu programmā varēs saņemt arī pārtikas pārstrādes jomas uzņēmumi

Eiropas Komisija (EK) ir apstiprinājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai”, paredzot, ka valsts atbalstu līdz 800 tūkstošiem eiro varēs saņemt arī pārtikas pārstrādes jomā strādājošie eksportējošie uzņēmumi. Noteikumos minētajiem kritērijiem atbilstošie uzņēmumi līdz 30. oktobrim tiek aicināti vērsties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), aizpildot elektronisko iesniegumu.

29. septembrī pieņemtajos Ministru kabineta noteikumu grozījumos tika precizēts, ka uz valsts atbalstu var pretendēt arī pārtikas pārstrādes jomā strādājošie uzņēmumi, kuri nenodarbojas ar primāro lauksaimniecību kā arī zivju un jūras produktu pārstrādātāji. Jāuzsver, ka zivju un jūras produktu pārstrādes uzņēmumiem saskaņā ar EK nosacījumiem maksimālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 120 tūkstošus eiro, bet pārējie eksportētāji, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem var pretendēt uz atbalstu līdz 800 tūkstošiem eiro. Atbalstam aicināti pieteikties arī citās jomās strādājošie eksportējošie uzņēmumi, kuri līdz šim vēl nebija izmantojuši šo iespēju.

Saskaņā ar noteikumiem atbalstam var pieteikties eksportējošie uzņēmumi, kuru preču un pakalpojumu eksporta apjoms 2019. gadā sasniedza vismaz 1 miljonu eiro un kuru darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa, par kuru ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro. Kā papildus kritērijs tiks vērtēta Covid-19 ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību, proti, atbalstīti tiks tie eksportējošie uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz augustam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20 procentiem.

Kā atbalstu uzņēmumi varēs saņemt vienreizēju kompensāciju 25 procentu apmērā no 2019. gadā nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā 800 tūkstošus eiro (zivju un jūras produktu pārstrādātāji ne vairāk kā 120 tūkstošus eiro) vienam uzņēmumam vai saistīto uzņēmumu grupai. Atbalsta summu saimnieciskās darbības veicējs saņems vienā maksājumā un tā būs jāizmaksā darbinieku atalgojumam līdz 2021. gada 31. martam.

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 51 miljons eiro un no 5. augusta līdz 30. septembrim tika saņemti 254 pieteikumi par 28,9 miljoniem eiro, no kuriem šobrīd jau ir izvērtēti 232 pieteikumi un uzņēmējiem izmaksāti 24,9 miljoni eiro.

Atbalstam uzņēmumi no 20. līdz 30. oktobrim var pieteikties LIAA tīmekļvietnē https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/atbalsts-eksportejosiem-krizes-seku-parvaresanai, aizpildot iesnieguma veidlapu, kuru kā elektroniski parakstītu dokumentu jānosūta uz e-pastu pasts@liaa.gov.lv. Pieteikumu valsts atbalsta saņemšanai var iesniegt arī ari ar valsts un pašvaldību vienotā portāla Latvija.lv starpniecību.

Pēc iesnieguma saņemšanas LIAA izvērtēs tajā norādīto informāciju, aptuveni mēneša laikā pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu un piecu darba dienu laikā izmaksās atbalstu uz uzņēmuma norādīto kontu. Sarakstu ar uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbalstu, LIAA publicēs savā tīmekļvietnē un nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam. Detalizēti ar atbalsta programmas nosacījumiem var iepazīties šeit: https://ieej.lv/PeG6g.

Papildus informāciju par šo programmu var iegūt pa LIAA uzņēmēju atbalsta tālruni 68803505, rakstot uz e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv.

Jāuzsver, ka LIAA veiks arī kontroles pasākumus, lai uzraudzītu uzņēmumu atbilstību atbalsta saņemšanas kritērijiem un pār finansējuma izlietojumu. Ja saņemtais atbalsts netiks izlietots darbinieku algām noteiktajā terminā līdz 2021. gada 31. martam, tas pilnībā vai daļēji būs jāatmaksā valsts budžetā.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook