Atviegloti nosacījumi aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmējiem

2019.gada 18. jūnija sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumiem par aizdevumiem sīko, mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju atbalstam, paplašinot saņēmēju loku, atbalstāmās nozares, investīciju aizdevumu nosacījumus, nodrošinājuma prasības, kā arī garantijas apjomu.

Ralfs Nemiro. Foto: Lauris Aizupietis

“Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem bieži ir sarežģītāk tikt pie aizdevumiem savai komercdarbībai. Šodien veiktie grozījumi ir liels solis uz priekšu MVU atbalstam, un tas veicinās šo uzņēmumu iespējas augt lielākiem un attīstīties, sniedzot lielāku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā,” pauž ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

Atbilstoši atbalstītajiem grozījumiem, aizdevumus turpmāk varēs saņemt plašāks saimnieciskās darbības veicēju loks nevis tikai tādi, kas ir komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, vai individuālie uzņēmumi.

Detalizēti ar Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 ” Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

https://www.lpr.gov.lv/lv/2019/nemiro-atviegloti-nosacijumi-aizdevumiem-mazajiem-un-videjiem-uznemejiem/#.XQnKWIgzZaR

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook