Dagdā lauku uzņēmējus informēs par finanšu piesaistīšanas iespējām.

Pirmdien, 10.augustā, plkst.13.00 Dagdas Tautas namā notiks seminārs “Finanšu piesaistes iespējas uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās”, informē Latgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) speciālists Oskars Zuģickis.

 

Latgales plānošanas reģiona (LPR) pārstāvji informēs semināra dalībniekus par Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstības politikas pamatnostādnēm un LPR attīstības prioritātēm. Savukārt Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) speciālisti sniegs informāciju par ES struktūrfondu atbalsta programmām, aktivitātēm, kurās notiek projektu pieņemšana, un par Latvijas Garantiju aģentūras garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai kā par vienu no finanšu pieejamības veicināšanas instrumentiem.

Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārstāvji informēs semināra dalībniekus par bankas administrētajām programmām komersantiem, bet a/s „Latvijas Krājbanka" un "Swedbank" AS Daugavpils filiāles darbinieki - par biznesa projektu kreditēšanas iespējām un nosacījumiem.

Par konsultāciju un projektu izstrādes pakalpojumu sniegšanu - iespējām un nosacījumiem stāstīs Latgales RSIC un SIA "Komersantu klubs" pārstāvji. Semināra noslēgumā - diskusijas pie kafijas tases.

„Jau pašlaik pieteikušies kopumā ap 70 uzņēmēju. Samērā lielā interese par šo pasākumu liecina, ka uzņēmēju iepazīstināšana arfinanšu resursu piesaistīšanas iespējām pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir aktuāla," uzskata Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Plesņa.

Semināru organizē Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību. Minētās aktivitātes notiek "Eiropas Sociālā fonda/Eiropas Reģionālās attīstības fonda/Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai" ietvaros (Nr. VSID/TP/CFLA/08/20/010).

Dalībai seminārā var pieteikties Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā, tālr. 656 81437.

Informāciju sagatavoja:

Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS"

e-pasts: harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243

Papildus informācija:

Oskars Zuģickis , Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra speciālists

e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv, tālr. 654 23801;

Inese Plesņa, Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

e-pasts: dagda.planotaja@inbox.lv,  tālr. 656 81437

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook