Dienas nometne “Esam aktīvi kopā!”

Biedrība SPORTISTS sadarbībā ar Krāslavas novada domi ESF projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros no 17.jūnija līdz 21.jūnijam rīkoja dienas nometni „Esam aktīvi kopā”, kurā piedalījās 28 Krāslavas novada bērni.

Nometnes mērķis bija izglītot, aizraut un motivēt bērnus vecumā no 9 līdz 16 gadiem būt aktīviem un apzināties veselīga dzīvesveida nozīmi fiziskās un emocionālās labsajūtas radīšanā un uzturēšanā. 

            Nometnes laikā bērni neformālā vidē guva zināšanas un praktiskās iemaņas saistībā ar veselību veicinošām un slimību profilakses darbībām, kā arī katru dienu  sāka ar rīta vingrošanu, tādējādi uzskatāmi novērojot, kā mainās viņu labsajūta. 

            Katru dienu nometnes „Esam aktīvi kopā!” dalībnieki apguva jaunas sporta aktivitātes, spēles, kustību rotaļas, foto orientēšanos pils parkā. Ar lielu interesi bērni paši gatavoja veselīgu ēdienu, ko vēlāk ar prieku nogaršoja.

            Nometnes dalībniekiem tika radītas iespējas gan sadarboties komandās, gan izpausties individuāli. Lai bērni uzlabotu savas komunikācijas prasmes un mācītos sastrādāties, tika izveidotas piecas komandas, un nometnes laikā vairāki uzdevumi bija jāpilda kopā.

            Nometnes laikā tika rīkoti divi pārgājieni, kā arī ekskursija uz Daugavpils piedzīvojumu parku “Tarzāns”, kur bērni apguva jaunas prasmes un mācījās pārvarēt bailes no augstuma.  

            Redzot bērnu smaidus un vēlmi darboties, varēja secināt, ka nometnē pavadītās dienas sagādāja daudz jauku brīžu, jaunus draugus, iemaņas un prasmes sadarboties komandā.

 

Ilona Vanaga,
biedrība SPORTISTS

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook