Dienesta viesnīcas būvniecības darbi

Šobrīd veiksmīgi turpinās dienesta viesnīcas būvniecības darbi Krāslavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Dienesta viesnīcas būvdarbi top Eiropas Savienības struktūrfondu projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 “Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4) ietvaros.

Dienesta viesnīcas būvdarbus veic SIA „Jēkabpils PMK”. Šobrīd ir pabeigti pirmā stāva mūrēšanas darbi un ir uzsākti otrā stāva būvniecības darbi.

Sakarā ar COVID-19 pandēmijas ietekmi uz uzņēmēja iespēju nodrošināt nepieciešamo cilvēkresursu daudzumu objektā, kas būtikski pasliktina apstākļus būvdarbu izpildei atbilstoši sākotnejam grafikam, plānoto būvdarbu izpildes datums tika pagarināts.

Plānotie būvdarbi tiks veikti līdz 2021.gada augustam.

Projekta budžeta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfinansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021.gada 31.decembrim.

Juta Bubina,
projekta vadītāja

 

Vladimira Blusa foto.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook