Domes ārkārtas sēde

2022.gada 7.jūlijā, plkst. 16:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

  1. Par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem
  2. Par grozījumiem amatu un amatalgu sarakstā
  3. Par grozījumiem novada domes lēmumā Nr.300
  4. Par darba tiesisko attiecība pārtraukšanu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook