Domes sēde

2021.gada 29.decembrī, plkst. 10:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības budžetā 2021.gadam
  2. Par grozījumiem Kombuļu pagasta pārvaldes amatu un amatalgu sarakstā
  3. Par zemes nomas parādu dzēšanu
  4. Par 15.12.2021. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.1-132/10874
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook