Domes sēde

2022.gada 13.septembrī, plkst. 10:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

  1. Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta īstenošanai
  2. Par padomju un nacistisko režīmu slavinoša objekta demontāžu
  3. Par vēlēšanu iecirkņa nosaukuma un adreses maiņu
  4. Par finansējuma piešķiršanu
  5. Par Krāslavas novada Sporta skolas maksas pakalpojumiem
  6. Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas apmeklē Krāslavas novada izglītības iestādes vai pirmsskolas izglītības iestādes
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook