Drošs ceļš uz skolu

Tuvojas 1.septembris… Sākas jaunais mācību gads… Daudzi bērni sāks savas skolas gaitas… Priekšā ir ceļš uz skolu. Kopā padarīsim to drošu!!!

Šis gads izglītības sistēmā iezīmējies kā pārmaiņu laiks – vairākas Latvijas skolas tiek apvienotas vai likvidētas. Tas atstāj būtisku ietekmi uz skolēnu un viņu vecāku turpmākajām gaitām.

Pat tad, ja skola, kurā bērns iepriekš mācījās, vairs nav un jādodas uz citu izglītības iestādi, drošs ceļš uz to ir svarīgākais.
Vecāki, rūpēs un satraukumā par jaunajiem apstākļiem neaizmirstiet kopā ar bērnu pirms pirmās skolas dienas aiziet līdz jaunajai mācību vietai, pa ceļam pārrunājot jautājumus par drošu izturēšanos uz ielas.
Ierādīt bērnam drošu ceļu uz skolu un mājām ir vecāku uzdevums. Turklāt ik pa laikam nepieciešams pārbaudīt (kopā dodoties ceļā), vai bērns ievēro to, ko esat pirms tam mācījušies.
Pirmo klašu skolēni parasti vēl nav piemēroti ceļu satiksmei tās sarežģīto situāciju dēļ un atbilstoši savam vecumam un attīstībai ir ātri nogurdināmi. Mazā auguma dēļ viņi nevar labi pārskatīt apkārtējo vidi un arī paši nav pietiekami labi ieraugāmi. Vecākiem vismaz vienreiz vajadzētu pamēģināt pa ielu iet tupus, tādējādi piedzīvojot satiksmi no bērna redzes leņķa. Vienmēr jāatceras arī tas, ka bērniem ir īsākas kājas, tāpēc viņiem vajadzīgs lielāks soļu skaits un ilgāks laiks, lai šķērsotu brauktuvi.
Šinī vecumā bērni redz un dzird citādāk. Viņu redzes lauks ir ievērojami mazāks, tāpēc no sāniem tuvojošos transporta līdzekli viņi nevar pamanīt tik labi kā pieaugušie – ar „acs kaktiņu”. Bērni arī skaidri neatšķir dažādas skaņas, turklāt noteikt virzienu, no kura tā nāk, viņiem ir praktiski neiespējami. Bērni ir bezpalīdzīgi situācijās, kad no „skaņu kokteiļa” jāsadzird būtiskas, dažkārt pat vitāli svarīgas skaņas.
Pirmklasnieks vēl nemāk atšķirt jēdzienus „pa labi” un „pa kreisi” – tas ir normāli, jo to iemācās tikai apmēram 10 gadu vecumā.
Bērniem ir ilgāks reakcijas laiks. Reakcijai ne pārāk sarežģītā situācijā viņiem nepieciešams 2,5 – 3 reizes vairāk laika nekā pieaugušajiem.
Bērns vairāk pakļauts riska situācijām arī savas nenoturīgās uzmanības un spontanitātes dēļ. Bērni šajā vecumā ir ļoti vērsti uz savu „es” – viņi domā apmēram tā: „Ja es redzu šo automašīnu, tad arī tā mani noteikti redz”. Zinot minētos faktus, nav jābrīnās, ka bērnu uzvedība uz ielas pārējiem satiksmes dalībniekiem bieži vien ir neprognozējama.
Sagatavošanās ceļam uz skolu ir svarīgs un atbildīgs vecāku uzdevums, kurā jāiegulda daudz laika, pacietības un iejušanās spēju.
1.septembrī Krāslavas pilsētas ielās būs iespējams satikt „ceļu policistu” Kaķi, kas bērniem skaidros ceļu satiksmes noteikumus, palīdzēs tikt galā ar krustojumu šķērsošanu. Plkst. 9.00 Kaķis viesosies Krāslavas pamatskolā, bet plkst. 10.30 – PII „Pīlādzītis”.
Krāslavas novada dome aicina visus satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem un iecietīgiem viens pret otru. Padarīsim 1.septembra svētkus drošus un priecīgus. Lai sekmīgs visiem jaunais mācību gads!!!


Andris Rukmans
Krāslavas novada dome

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook