Eiropas cīņa pret dezinformāciju Latgalē

Eiropas Savienība ir pastiprināti pievērsusies cīņai pret dezinformāciju, lai aizsargātu demokrātiju un nodrošinātu godīgu vēlēšanu norisi. Cīņa pret dezinformāciju ir kopīgs darbs, kurā iesaistītas visas ES iestādes, tai skaitā EUROPE DIRECT Dienvidlatgale centrs. ES cieši sadarbojas ar tiešsaistes platformām, lai tās rosinātu popularizēt uzticamu, pārbaudītu informāciju, un pazemināt tāda satura rangu, kas pēc faktu pārbaudes izrādījies nepatiess vai maldinošs, un izņemt saturu, kas ir nelikumīgs vai var apdraudēt cilvēku veselību.

Faktu pārbaude ir būtiska, lai mums visiem būtu piekļuve ticamai informācijai, kā arī viedokļu daudzveidībai. Covid-19 krīze un Ukrainas notikumi ir aktualizējuši to, ka tiešsaistes platformām un iedzīvotājiem ir jāsniedz vairāk datu par dezinformācijas būtību, apjomu un ietekmi, kā arī jāsalīdzina un jānovērtē veikto darbību efektivitāte.

Cīņa pret dezinformāciju un maldinošu informāciju palīdz sabiedrībā uzturēt toleranci un glābt pat dzīvības. Eiropas Komisija atbalsta šo cīņu ar visiem pieejamiem instrumentiem un finansē pētniecību šajās jomās.

Arī EUROPE DIRECT Dienvidlatgale centrs, kas kopš 2022.gada maija darbojas Latgales plānošanas reģiona paspārnē, aktīvi iesaistās cīņa pret dezinformāciju un iedzīvotāju medijpratības prasmju celšanā. Sadarbībā ar dažādām organizācijām, šoruden Dienvidlatgalē notiks virkne izglītojošu pasākumu, kuri stiprinās šīs vērtīgās prasmes.

Kā viens no nozīmīgākajiem notikumiem notiks 23. septembrī Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa”. Šī vieta kļūs par rosīgu platformu Viedokļu festivālam “Es varu”. Lai rosinātu pieredzes apmaiņu, kur apzināties, ka katrs esam valsts daļa, un sabiedrības līdzdalībai ir izšķiroša nozīme, pasākumā notiks vairākas viedokļu kafejnīcās, kurās iedzīvotāji varēs sarunāties gan par dalības vēlēšanās nozīmību, kāda ir kopienas balss politikā, un katra indivīda vietu un iespējām Eiropas Savienībā. Savukārt Medijpratības viedokļu kafejnīcā, kuru vadīs Valsts Kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta konsultante Nora Biteniece, iedzīvotāji spriedīs par viltus ziņām un patiesību, populismu, tukšām runām un citām tēmām, kas pēdējos gados ir kļuvušas par ierastām lietām. Šajā viedokļu grupā savā pieredzē dalīsies tādi viedokļu līderi kā Latvijas televīzijas žurnālists Ēvalds Dukuls un Latvijas Radio Latgales studijas vadītāja Renāte Lazdiņa.

Sadarbībā ar Euodesk Latvija reģionālo koordinatoru biedrību “New East” 27. septembrī Dagdas dažādās vietās, un oktobrī Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” notiks vairāki pasākumi jauniešiem.

Media Lab > Junior, kas šoreiz notiks Daugavpils būvniecības tehnikuma Izglītības programmas īstenošanas vieta “Dagda”, ir izglītojoša spēle jauniešiem vecumā no 16 līdz 19 gadiem par mediju lietotprasmi un žurnālistiku. Jaunieši pasākumā iegūs gan teorētisku ievadu dezinformācijas tēmā, gan interaktīvu komandas spēli, kuras laikā dalībnieki spēles formātā iegūst pamatzināšanas un padziļinātas zināšanas par dezinformāciju un attīstīs medijpratības prasmes. Dalībnieki komandās analizēs materiālu, atbildēs uz jautājumiem, piedalīsies viktorīnās un diskusijās, tādējādi nopelnot punktus savai komandai un vienlaikus apgūstot medijpratības principus un rīkus, ko var izmantot ikdienā, lai izvairītos no iekrišanas informācijas slazdos.

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook EuropeDirectDienvidlatgale.
Centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook