Gada balvas pasniegšanas ceremonija Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni ir ļoti dažādi, katram ir savas intereses, prasmes, talanti un sirds lietas, ko nav iespējams novērtēt ar

-

-

-

godalgotām vietām olimpiādēs un pateicības rakstiem konkursos. Tāpēc, lai ieinteresētu skolēnus aktīvi iesaistīties un līdzdarboties skolas sabiedriskajā dzīvē un iepazīstināt ar saviem talantiem arī citus, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamentam radās ideja noorganizēt Krāslavas Valsts ģimnāzijas Gada balvas pasniegšanas ceremoniju 2012.

 

Pasākumu atbalstīja ne vien skolas administrācija, bet arī Krāslavas novada dome, piešķirot divsimt latu lielu finansējumu skolēnu parlamenta iesniegtajam projektam „Krāslavas Valsts ģimnāzijas Gada balvas pasniegšanas ceremonijas organizēšana” Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Jauniešu iniciatīvas Krāslavas novadā”, un piesaistītie sponsori: SIA „Rols”, SIA „Vārpa”, SIA „Krāslava D”, SIA „GSK”, SIA „Kristofors” un SIA „Leven”.

 

Kā jau visiem nopietniem pasākumiem tika izstrādās nolikums, kas tika izdalīts visām klasēm. Tika izstrādātas 46 nominācijas piecās jomās –

kultūrā; sportā; mācībās; stilā, ārējā izskatā un raksturā un citās.

Nomināciju uzvarētāji tika noteikti divās kārtās. Pirmajā kārtā katra klase izvirzīja sev tīkamākos un atbilstošākos kandidātus katrā no 35 nominācijām. Vislielāko atbalstu ieguvušie trīs līdz pieci kandidāti katrā nominācijā tika izvirzīti otrai balsošanas kārtai internetvidē.

Ikviens Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēns varēja nobalsot vienu reizi par konkrētā titula ieguvēju. Arī skolēnu parlaments iekšējā, aizklātajā balsojumā noteica savas īpašās vienpadsmit nominācijas.

Un kuri tad bija uzvarētāji, to noskaidroja 25. maijā „Gada balvas pasniegšanas ceremonijā 2012”.

Uz ceremoniju ieradās nominanti, parlamentārieši, skolas direktors, skolotāju pārstāvis un viesi, tērpušies uzvalkos un vakarkleitās. Uzvarētāji saņēma skolēnu parlamenta sarūpētās balvas, diplomus un Valda Pauliņa meistarotās medaļas. Pēc pasākuma svinīgās daļas ikviens gribētājs varēja laisties gan ritmiskos, jautros, gan arī lieganos deju ritmos, kurus nodrošināja rokgrupa „Stage divers”.

 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas Gada balvas pasniegšanas ceremonija 2012 tika noorganizēta un īstenota veiksmīgi, skolēni tika ieinteresēti aktīvāk līdzdarboties skolas sabiedriskajā dzīvē, pasākums palīdzēja skolēniem labāk iepazīt savus skolas biedrus, vairoja kopības sajūtu un padarīja skolas dzīvi krāsaināku.

Par ceremoniju priecājās ne vien parlamentārieši, bet arī nomināciju uzvarētāji Jurijs Džamirze (NBA cerība): „Pasākums bija ideāls. Varētu noorganizēt arī nākošgad, kāpēc gan ne? Skolēniem būs lielāka motivācija, iespējams, kāds cerēs, ka kādā no nominācijām uzvarēs tieši viņš. Šāds pasākums radītu labu iespaidu par skolu jaunajiem ģimnāzistiem.”

Evelīna Puzo (Gada miegamice, Gada biologs): „Man šķiet, šis pasākums atsvaidzināja skolas kultūras dzīvi, jo tas ir kaut kas jauns un nebijis. To vajadzētu izveidot par tradīciju, jo daudziem tas tiešām patika, tāpēc nākamajos gados apmeklētāju varētu būt vēl vairāk, kas padarītu visu notikumu vēl iespaidīgāku un interesantāku.”

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlaments saka lielu paldies visiem atbalstītājiem un cer, ka Gada balvas pasniegšanas ceremonija kļūs par jaunu skolas tradīciju.

 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta prezidente

Ilze Andžāne

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook