Indras pagastā ir uzsākti pašvaldības ceļa posma pārbūves darbi

SIA “ACBR” (reģ.nr. 42403006225), pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Krāslavas novada pašvaldību, ir uzsākusi ceļa “Indra – Pāternieki – Koškovci” posma pārbūvi (3500 m), izbūvējot asfalta segumu. Pārbūves darbu izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda EUR 1 223 704.47 un tos ir plānots pabeigt līdz 2022.gada novembrim. Pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošina SIA “RoadLat”, tehniskā projekta autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts Rīga”.

Pārbūves darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 5.6.2.0/21/I/003 “Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā” ietvaros.

Pārbūvējamais lauku ceļš nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem Krāslavas novada Indras pagastā.

Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību. Tiek paredzēts, ka veicot transporta infrastruktūras sakārtošanu ar uzņēmējdarbību saistītajā teritorijā, paaugstināsies privāto investīciju apjoms, kā arī tiks izveidotas jaunas darbavietas. Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tiek paredzēts, ka labumu no projekta darbībām gūs 3 komersanti, kas apliecināja, ka izveidos 12 jaunās darbavietas un veiks ieguldījumus sava uzņēmuma attīstībai vismaz EUR 5 400 000.00 apmērā.

 

Andris Rukmans

Krāslavas novada pašvaldība

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook