Informācija darba devējiem!

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties darba devējus finansētajā nodarbinātības programmā darbam vasarā!

Pieteikšanās no 05.04.2022. līdz 09.05.2022.

Kādi varbūt darba devēji?

 • Pašvaldības iestādes.
 • Struktūrvienības.
 • Pagastu pārvaldes.

Kāda būs mērķauditorija?

 • Jaunieši vecumā no 15 (pilniem) līdz 19 gadiem (ieskaitot), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavas novads.

Kad sākies jauniešu reģistrācija darbam vasarā?

 • Reģistrācija sākies jūnija mēnesī.

Kādos vasaras mēnešos jaunieši strādās?

 • Jūlijs.
 • Augusts.

Kāda būs jauniešu darba slodze?

 • 3,5 stundas jauniešiem vecumā no 15 (pilniem) līdz 17 gadiem (ieskaitot).
 • 4 stundas jauniešiem vecumā 18 (pilniem) līdz 19 gadiem (ieskaitot).

Kā tiks atlasīti jaunieši darbam vasaras periodā?

 • Izlozes veidā.

Cik lielu algu  saņems jaunieši?

 • Alga pirms nodokļu nomaksas būs 250,00 eiro (puse no minimālās algas).

Kādi ir darba devēju pienākumi?

 • Jānodrošina jaunieši ar darbu un jānozīmē darbu vadītāju, kurš  koordinēs jauniešu darbu.
 • Pagastu pārvaldēm būs jāslēdz darba līgumi ar jauniešiem attiecīgajos pagastos.
 • Mēneša beigās jāiesniedz Krāslavas novada pašvaldībai darba laika uzskaites tabeles.

Krāslavas novada pašvaldība apņemas:

 • Organizēt jauniešu nodarbinātību vasaras laikā.
 • Apzināt potenciālos darba devējus un apkopt ziņas par tiem.
 • Organizēt jauniešu atlasi (izlozes veidā) uz vakantajām darba vietām.
 • Informēt jauniešus par izlozes rezultātiem.
 • Slēgt darba līgumus ar jauniešiem, kuri tiks izlozēti.
 • Krāslavas novada pašvaldība no saviem finanšu līdzekļiem nodrošinās  jauniešiem pusi no minimālās darba algas un nodokļus pašvaldību iestāžu darba devējiem. Pagastu pārvaldēm būs jāfinansē no sava budžeta darba devēja nodokļi, bet pusi no minimālās algas finansēs Krāslavas novada pašvaldība.
 • Iesniegt darba laika uzskaites tabeles grāmatvedībai un veikt citus nepieciešamos darbus pasākuma veiksmīgai norisei.

Kur darba devēji var iesniegt savu pieteikuma veidlapu?

 Pasākuma kontaktpersona:

Pasākumu finansē Krāslavas novada pašvaldība.

Pielikumā darba devēju veidlapa.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook