Informācija par vides aizsardzības, klimata un enerģijas projektu konkursu

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) aicina ikvienu radošu, aktīvu un pret apkārtējo vidi draudzīgi

noskaņotu jaunieti, jauniešu grupu vai organizāciju piedalīties vides projektu konkursā. Labākais

projekta pieteikums saņems naudas balvu pieteiktā projekta īstenošanai.

Konkursā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 14 – 27 gadiem. Konkursa mērķis ir parādīt to, ka
mēs katrs ar savu domāšanas veidu, paradumiem, uzvedību ietekmējam apkārtējo vidi un aicināt
apzināties, ka mēs varam sekmēt videi draudzīgu domāšanu un rīcību. Ikviens no mums mājās,
skolā vai darbā, tikai nedaudz izmainot ikdienas paradumus var mainīt vidi, kurā mēs dzīvojam,
piemēram, samazinot elektrības patēriņa daudzumu ikdienā, izvēloties pārvietoties ar velosipēdu,
nevis mašīnu, attiecoties pret vidi draudzīgi un sargājot to.
Jauniešiem individuāli vai grupās jāizstrādā projekta pieteikums, apzinot problēmas cēloņus un
meklējot risinājumus. Jaunieši ir aicināti iesniegt dažāda formāta un satura projektus, kurus vieno
vides aizsardzības, enerģijas un klimata tematika. Galvenais kritērijs projektiem ir radošums,
domāšana ārpus rāmjiem un inovatīva pieeja vides, enerģijas un klimata tematikai.
Gadījumā, ja Jūsu projekta gala rezultāts būs filma, dziesma, teātra izrāde, komikss, u.t.t. lūdzu
pievienojiet projekta pieteikumam skices, scenārijus, aprakstus, ierakstus, plānus, kartes un visu
citu, kas labāk atspoguļos Jūsu ieceri.
Projekta ideju un vēstījumu lūdzu iztirzāt projekta pieteikuma anketā (www.kas.de/lettland).
Galvenais ir drosmīga ideja un spēja pārliecināt žūriju! Tieši drosmīgākā un žūrijasprāt inovatīvākā
no visām idejām tiks atbalstīta ar 2000 Ls lielu naudas prēmiju, iecerētā projekta īstenošanai.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 31.01.2012 (pasta zīmogs). Pieteikums lūgums sūtīt pa
pastu: Ievai Jēkabsonei, Konrad-Adenauer-Stiftung, Elizabetes ielā 85a, LV-1050 Rīga.

Pieteikuma anketa pielikumā!Piedalāmies!

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook