Informē Krāslavas Mūzikas un mākslas skola

"Kārtība, kādā Krāslavas Mūzikas un mākslas skolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai." Dokuments pielikumā.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook