Infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

Krāslavas novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ERAF projekta „Krāslavas Varavīksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu.

Lai nodrošinātu Varavīksnes vidusskolas pieejamību izglītojamajiem un citām

personām ar kustību traucējumiem, projekta ietvaros tiks veikta izglītības iestādes centrālās ieejas pārbūve, lifta izbūve no pirmā līdz trešajam stāvām, pacēlāja izbūve uz sporta zāli un citu telpu pārbūve, kas atvieglos cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšanu, pārvietošanos un uzturēšanos skolā.

Projekta īstenošana tiek plānota no 2009.gada septembra līdz 2010.gada oktobrim. Projekta kopējais finansējums ir 98 392 Ls, no kura ERAF finansējums sastāda 85%.

Aina Dzalbe

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas  projektu speciāliste

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook