Ir iespējams pieteikties NVA un “Google” bezmaksas kursiem!

Jau otro gadu pēc kārtas Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar uzņēmumu “Google” bezmaksas mācību iespējas piedāvā bezdarbniekiem, darba meklētājiem un nodarbinātajiem,  kuriem nepieciešams apgūt vai pilnveidot mūsdienu darba tirgū pieprasītās digitālās prasmes. Mācības notiek attālināti - starptautiskajā tiešsaistes izglītības platformā Coursera.

2021.gadā uzņēmuma “Google” atbalstītās mācības tika piedāvātas četrās izglītības programmās: "IT atbalsts", "Datu analīze", "Lietotāju pieredzes dizains" un "Projektu vadība". 2022.gadā mācību piedāvājums NVA klientiem tika paplašināts ar piekto izglītības programmu -  “Digitālais mārketings un e-komercija”.

Pieteikšanās uzņēmuma “Google” atbalstītajām mācībām turpinās arī septembrī! Taču jāņem vērā, ka izvēlētā izglītības programma jāapgūst līdz šī gada 14.decembrim, proti - piesakoties mācībām tagad, izglītības programmas apguves laiks ir jāsaplāno tā, lai mācības varētu pabeigt līdz 14.decembrim.

Izglītības programmas un to apguves laiks:

  • IT atbalsts (IT Support) – 100 mācību stundas;
  • Lietotāju pieredzes dizains (UX Design) -   200 mācību stundas;
  • Datu analīze (Data Analytics) -  180 mācību stundas;
  • Projektu vadība (Project Management) - 140 mācību stundas;
  • Digitālais mārketings un e-komercija (Digital marketing and e-commerce) - 240 stundas.

Lai piedāvātās izglītības programmas varētu apgūt, Jums ir jābūt datorprasmēm lietotāja līmenī un angļu valodas lasīšanas prasmēm vismaz B1 līmenī. NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem jāmācās ne retāk kā 4 mācību stundas darba dienā, bet bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem - ne retāk kā 2 mācību stundas darba dienā.

Pieteikšanās uzņēmuma “Google” atbalstītajām mācībām notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu NVA mājaslapā.

Uzziņai: 2021. gadā uzņēmuma “Google” atbalstītās mācības uzsāka 320 NVA klienti: 200 Covid-19 pandēmijas laikā NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, kā arī 120 nodarbinātie, kuru darbavietas bija apdraudētas Covid-19 pandēmijas dēļ. 2022.gada 7 mēnešos “Google” atbalstītajās mācībās iesaistījās 740 NVA klienti: 322 bezdarbnieki un darba meklētāji, kā arī 418 nodarbinātie. Pieprasītākās izglītības programmas 2022.gadā  ir “Datu analīze”, “Digitālais mārketings un e-komercija” un “Lietotāju pieredzes dizains”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook