Izsludināts atklāts pieteikumu konkurss latviešu valodas kursu nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem visā Latvijā

Šodien, 21.aprīlī, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) pēc ārkārtas padomes sēdes izsludinājis atklātu pieteikumu konkursu “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”, lai Ukrainas pieaugušajiem civiliedzīvotājiem pēc iespējas ātrāk tiktu nodrošinātas bezmaksas latviešu valodas mācības vismaz 120 stundu apjomā A1 līmenī. Konkursā aicinātas pieteikties dažādu juridisko formu iestādes un organizācijas visā Latvijā, tā nodrošinot pakalpojuma pieejamību iespējami tuvu izmitināšanas vietai Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Konkursa mērķis ir noteikt atbilstošus pieteikumu iesniedzējus, kas nodrošinās bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem visos Latvijas reģionos, ņemot vērā  Iekšlietu ministrijas aktuālos datus par pašvaldību Civilās aizsardzības komisijās vērsušos Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu konkursa nolikuma apstiprināšanas brīdī. Aprēķini rāda, ka šobrīd pakalpojumu varētu izmantot vairāk nekā 7 000 pieaugušo Ukrainas civiliedzīvotāju, kas pauduši vēlmi iemācīties latviešu valodu.

“Valsts valodas prasme ir būtisks priekšnosacījums, lai Ukrainas civiliedzīvotāji veiksmīgi iekļautos Latvijas sabiedrībā, izglītībā un nodarbinātībā, tāpēc esošā finansējuma ietvaros līdz 2022.gada beigām visos Latvijas reģionos nodrošināsim bezmaksas latviešu valodas kursus. Konkursa ietvaros tiks piesaistīti pēc iespējas vairāk pakalpojuma sniedzēju, tā nodrošinot valodas apguvi katram ērtā vietā un laikā. Plānots, ka valodu kursi varētu sākties jau maija beigās vai jūnija sākumā. Vienlaikus, apzinoties lielo pieprasījumu, meklēsim arī citus risinājumus, kā veicināt valodas apguvi ne tikai pieaugušajiem, bet arī ģimenēm ar bērniem, kas ieradušās Latvijā, bēgot no kara šausmām,” stāsta SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pieteikumus latviešu valodas apmācībām var iesniegt visu Latvijas reģionu tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskās personas / starptautiskās organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas saliedētas sabiedrības attīstības, izglītības vai sociālās iekļaušanās jomā. Programmas ietvaros latviešu valodas mācību vidējās kursa izmaksas vienai personai ir 413,43 EUR, bet kopējais programmā pieejamais finansējums - 3 028 375 EUR.

Pieteikumus iespējams iesniegt laika periodā no 2022.gada 21.aprīļa līdz 2022.gada 6.maija plkst.12.00. Projektu iesniedzēju ērtībai 2022.gada 27.aprīlī plkst.11.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu valoda@sif.gov.lv un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto organizāciju.

Konkursā iesniegtos pieteikumus vērtēs pieteikumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir divi pārstāvji no Kultūras ministrijas, pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latviešu valodas aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības. Komisijas sastāvā ir arī SIF pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet atbilstības kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalās. Projektu pieteikumu vērtēšanai var tikt piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".

Zane Jēkabsone
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook