Izsludināts projektu konkurss uzņēmējiem “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” apsaimniekotājs, izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu neliela apjoma grantu shēmai “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde”.

Grantu shēmas ietvaros tiks atbalstīti projekti zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās, īstenojot sekojošas aktivitātes:

  • jauna produkta vai tehnoloģijas izstrāde zaļo inovāciju jomā;
  • jauna produkta vai tehnoloģijas izstrāde IKT jomā.

Pieejamais programmas atbalsts vienam projektam ir no 10 000 līdz 130 000 euro, kas veido 70% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Vairāk informācijas https://ieej.lv/vCpS9.

Apkopoja Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook