IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6074 005 0164 2.62ha platībā Krāslavas novada Kombuļu pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 9.jūnijam plkst. 17.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2021.gada 10.jūnijā plkst.14.00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook