Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6048 006 0135 9,5ha platībā Krāslavas novada Aulejas pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 31.maijam plkst.17.00 darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2022.gada 2.jūnijā plkst.15.00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

 

Tālrunis uzziņām 65681752, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook