Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības uz zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6001 003 0103, daļu 100 m2 platībā Vasarnieku ielā 29, Krāslavā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 29.jūnija plkst.10.30 darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2022.gada 29.jūnijā plkst.11.00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Tālrunis uzziņām 65681752, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook