Jaunas ģērbtuves sportistiem

Biedrība “Futbola klubs “Krāslava”” nolēma piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātajā LEADER projektu konkursa aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"rīcībā 2.2. "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" ar domu iegādāties sportistu garderobēm pielāgotu vagoniņu.

Krāslavas Varavīksnes stadionā regulāri notiek dažādu līmeņu sacensības - 2. līgas spēles, Jaunatnes čempionāts, FK Krāslava organizēti pasākumi. Grūtības iepriekš sagādāja tas, ka sportistiem bija jāpārģērbjas uz soliem ārā vai jāizmanto skolas ģērbtuves. Tāpēc radās ideja iegādāties ģērbtuvēm pielāgotu vagoniņu, kurā ērti būtu pārģērbties divām un vairāk komandām. Vagoniņā ir arī telpa, kurā var novietot treniņiem paredzēto inventāru. 

Projekta ““Sportistu garderobēm pielāgota vagoniņa iegāde sporta laukuma infrastruktūras papildināšanai”(Nr. 19-03-AL33-A019.2202-000001) attiecināmo izmaksu summu veido ELFLA finansējums:  8655,30 (90 % atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām) un Krāslavas novada pašvaldības finansējums: 961,70 EUR

Izsakām pateicību biedrībai “Krāslavas rajona partnerība” par piedāvāto iespēju iesaistīties projektu konkursā, Krāslavas novada domei par līdzfinansējumu, LAD speciālistiem par palīdzību projekta realizēšanā, kā arī novada iedzīvotājiem par aktīvu iesaistīšanos kluba aktivitātēs.

Īpaši vēlamies pateikties Krāslavas pašvaldības aģentūrai „Labiekārtošana K” un personīgi Ēvaldam Cauņam par to, ka gan šajā, gan arī citos biedrības projektos vienmēr sniedz nepieciešamo palīdzību, lai veiksmīgi īstenotu katru aktivitāti.

 

Biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI”

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook