Jaunās laipas Zirga ezera pludmalē

Sestdien, 8.augustā Zirga ezera pludmalē valdīja īsti vasarīga atmosfēra. Sacentās pludmales volejbola spēlētāji, pie stieņa pievilkās stiprākie, veiklākie un acīgākie meta šautriņas. Tomēr daudziem svarīgākais notikums bija Zirga ezera jauno laipu atklāšana.

Zirga ezera krastā savas skaistākās vasaras dienas ir vadījusi ne viena vien krāslaviešu paaudze. Laika gaitā te notikušas lielas pārmaiņas- likvidētā glābšanas stacija pārgājusi privātās rokās, vēlāk nodegusi, nolietojās laipu metāla un koka konstrukcijas.  Pirms katras peldēšanās sezonas sākuma  bija centieni sakārtot pludmali, te strādāja   Daugavpils 38.PTS Krāslavas filiāles audzēkņi, p/a "Labiekārtošana-K".

Taču šogad pie darba ķērās Krāslavas jauniešu iniciatīvu grupa "No stress" Maksima Pugajeva vadībā.  Uzzinājuši par konkursu "Iedzīvotāji veido savu vidi", kuru šogad pirmo reizi organizē Krāslavas novada dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu "Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij" (KNHM), viņi uzrakstīja projektu. Piesaistot papildus sponsorus, jaunieši atjaunoja Zirga ezera pludmales laipas. Sestdien notika svinīgā jauno laipu atklāšana.

Jaunieši saņēma Krāslavas novada domes pateicību par veiksmīgu projekta īstenošanu un domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Jevtušoks novēlēja viņiem būt aktīviem un darbīgiem arī turpmāk.

Laipu rekonstrukcijā visvairāk darba ieguldījuši Maksims Pugajevs un Pāvels Kritenko. Jaunieši pateicās saviem atbalstītājiem un labvēļiem- R.Homutininam, A.Homutininam, E.Slapiņam, L. Rukmanam, D.Ņikitinam, S. Paukštam, E.Baranovskim, A.Savickim, A.Bubinam, I.Dzalbei, G.Upeniekam un citiem.

Beidzot runas bija galā un tika pārgriezta sarkanā lentīte. Pirmie, kas metās ūdenī no jaunās laipas, par piemiņu saņēma dažus centimetrus lentītes. Peldētāji atzina, ka laipu dēlīši ir apstrādāti ļoti labi.

Jācer, ka arī nākotnē  jauniešu iniciatīvu grupa "No stress"  aktīvi iesaistīsies projektu konkursos un piesaistīs savai komandai vēl vairāk jauniešu - savas pilsētas patriotu.

Visi konkursa "Iedzīvotāji veido savu vidi" projekti tiek īstenoti līdz š.g.oktobrim un divi interesantākie  pretendē uz balvu 500 EUR apmērā un piedalīšanos KNHM projektu salidojumā Lielvārdē.

 

Inga Kavinska

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook