Jaunieši gada laikā var kļūt par tautsaimniecībā pieprasītiem speciālistiem

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) jau trešo gadu īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Profesionālās izglītības programmu,

pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, lai sniegtu iespēju jauniešiem gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

VIAA aicina jauniešus ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt profesiju kādā no 36 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

Līdz šim gandrīz 700 jauniešu Eiropas Sociālā fonda projektā ieguvuši kādu noderīgu profesiju.

2012./2013. mācību gadā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu 36 profesionālās izglītības iestādēs jaunieši bez maksas varēs apgūt kādu no 54 profesijām 94 profesionālās izglītības programmās. Mācībām var pieteikties 17-25 gadus veci jaunieši.

Lielākajā daļā programmu var iestāties, ja iegūta vidējā izglītība, taču starp tām ir arī  viengadīgas programmas, kurās var mācīties vismaz 17 gadus veci jaunieši, kuri ieguvuši pamatizglītību.

Projekta laikā jauniešiem ir iespēja apgūt pavāra, metinātāja, namu apsaimniekošanas meistara, veterinārārsta asistenta, lokomotīvju saimniecības tehniķa, jumiķa, kokkopja (arborista), meža mašīnu operatora un citas profesijas. Pilns profesionālās izglītības iestāžu un piedāvāto profesionālās izglītības programmu saraksts, pieejami izglītības ceļvedī www.niid.lv.

Mācību laikā jauniešiem maksā stipendiju.

Audzēkņiem tiek nodrošināta dzīvošana skolas dienesta viesnīcā.

Vairāk informācijas par projektu: www.viaa.gov.lv sadaļā „VIAA īstenotie projekti”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook