Jaunieši, iesaistieties!

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Filozofijas un socioloģijas institūtu uzaicina 15 - 29 gadus vecus jauniešus piedalīties

fotostāstu radošajā konkursā „Manas iespējas un mani riski”.

Darbi elektroniski līdz 18. maijam jāiesūta uz e-adresi: youth2012@lza.lv.

Tiek izsludināta pieteikšanās “Finanšu piesaistes programmai 2012

Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” (JLK) piedāvā interesentiem iesaistīties „Finanšu piesaistes programmā 2012” (FP programma).

FP programma ir paredzēta jauniešiem, jaunatnes NVO un jauniešu centru pārstāvjiem, kuri vēlas piesaistīt finansējumu idejām

jaunatnes darba attīstībai savos un tuvākajos novados, attīstīt prasmes savas idejas formulēšanā - projekta sagatavošanā,

finansējuma piesaistē un projekta vadīšanā. Ikviens interesents ir aicināts pieteikties dalībai programmā līdz 25. aprīlim, nosūtot aizpildītu

pieteikuma anketu, kas atrodama pēc interneta adreses: http://ejuz.lv/fp vai nosūtot pieteikuma pieprasījumu FP programmas

koordinatorei uz e-pastu: ievaupe@gmail.com

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook