Kaimiņu sadarbība Latvijas-Lietuvas pierobežā nostiprinās

Vakardien - 12.augusta, Daugavpilī, notikušajā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "LATLIT TRAFFIC" projekta Vadības Komitejas sanāksmē piedalījās visu 15 projekta partneru (Ludzas, Rēzeknes, Viļānu, Maltas, Preiļu, Daugavpils, Krāslavas novada un rajonu pašvaldības

pašvaldības  Latvijā un Zarasu, Anīkšču, Utenas, Ignalinas, Visaginas un Kipišķu pašvaldības Lietuvā)  un LT policijas, LV ceļu pārvaldes pārstāvji. Sanāksmi atklāja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs, Vadošā projekta partnera - Eiroreģions "Ezeru zeme" Latvijas biroja  Valdes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Tika prezentēta projekta gaita, e-drošības jautājumi un augsta līmeņa video novērošanas kameras un to darbība. Projekta vadītāja Ilze Stabulniece informēja, ka pusgada laikā jau organizētas vairākas projektu partneru tikšanās, satiksmes negadījumu simulatoru kampaņa, kā arī pabeigtas dažas no projekta ietvaros plānotajām rekonstrukcijām: pirmā atklāta 1800m apgaismošanas līnija Ezerniekos, Dagdas novadā, tūlīt pēc tam - 21 norādes zīmes Rēzeknē un stāvlaukums Maltā, Rēzeknes novadā. Uz šo brīdi notiek tehnisko dokumentāciju izstrāde 21 ceļu-ielu posmiem 13 apdzīvotās vietās (4,7km ceļu; 25,0 km ielu) un 9,4km tranzītielu un 2,7km ceļu 27 posmos rekonstrukcija 16 apdzīvotās vietās.

Risinot kopīgu problēmu, darot kopīgus darbus, kā skan  Latvijas-Lietuvas programmas moto - BRINGING NEIGHBOURS CLOSER - mēs, kaimiņi, kļūstam viens otram tuvāki, pazīstamāki.

Ilze Stabulniece

"LATLIT TRAFFIC" projekta vadītāja

Mob. 29472638

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook