Krāslavā būs ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums

Krāslavas novada pašvaldība turpina īstenot ERAF līdzfinansētu projektu Nr.9.3.1.1/18/I/021“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, ieviešot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā plānotos pasākumus.

Projekta mērķi ir veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Krāslavas novadā maksimāli tuvu dzīvesvietai, attīstot pakalpojumu infrastruktūru dažādām mērķgrupām. Projekta galvenās darbības ir jauna ģimenes videi pietuvinātu pakalpojuma izveide Krāslavas novadā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kā arī daudzveidīgāku pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem vai aizbildņiem, kā arī pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Kā viena no projekta aktivitātēm ir attīstīts sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi - ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums astoņiem bērniem un jauniešiem vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot) Plāteru ielā 10, Krāslavā. Šī gada martā pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Jēkabpils PMK” par telpu vienkāršoto atjaunošanu, ko plānots pabeigt astoņu mēnešu laikā. No projekta ir plānots iegādāties arī papildu mēbeles un aprīkojumu. Papildus pievienotā vērtība no projekta būs arī sakārtota degradētā ēka Krāslavas pilsētas vēsturiskajā centrā.

Projektā kopējais plānotais attiecināmais finansējums ir 816 203,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums sastāda 536 570,64 EUR, valsts budžeta dotācija 27 082,58 EUR, pašvaldības finansējums 214 310,36 EUR, valsts budžeta finansējums 38 239,42 EUR.

Projekta kopējais ilgums ir 36 mēneši, projekta darbība plānota no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ināra Dzalbe
Attīstības nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook