Krāslavā būs sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem

Krāslavas novada pašvaldība turpina īstenot ERAF līdzfinansētu projektu Nr.9.3.1.1/18/I/021“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, ieviešot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā plānotos pasākumus.

Projekta mērķi ir veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Krāslavas novadā maksimāli tuvu dzīvesvietai, attīstot pakalpojumu infrastruktūru dažādām mērķgrupām. Projekta galvenās darbības ir jauna ģimenes videi pietuvinātu pakalpojuma izveide Krāslavas novadā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kā arī daudzveidīgāku pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem vai aizbildņiem, kā arī pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Divas no projekta aktivitātēm ir attīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs Pils ielā 5, Krāslavā. Šī gada jūlijā pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “BUVLORD” par telpu vienkāršoto atjaunošanu, ko plānots pabeigt trīs mēnešu laikā. No projekta ir plānots iegādāties arī papildu mēbeles un aprīkojumu.

Projektā kopējais plānotais attiecināmais finansējums ir 816 203,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums sastāda 536 570,64 EUR, valsts budžeta dotācija 27 082,58 EUR, pašvaldības finansējums 214 310,36 EUR, valsts budžeta finansējums 38 239,42 EUR.

Projekta kopējais ilgums ir 36 mēneši, projekta darbība plānota no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ināra Dzalbe
Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook