Krāslavas jaunieši uzsāk projektu „Veiksmīgs, brīvs, aktīvs un pozitīvs!”

Biedrība „Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” uzsāk projekta konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” realizāciju. Projekts „Veiksmīgs, brīvs, aktīvs un pozitīvs!” paredz vairākas aktivitātes Krāslavas novadā, kuras ilgs 8 mēnešus, kas pilnveidos un dažādos jauniešu ikdienu ar daudzpusīgam lietderīgām apmācībām. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolu. Jauniešiem septembrī notiks divu dienu pārgājiens, ko vadīs organizācijas „Bezvests.lv” pārstāvji. Savukārt oktobrī jauniešiem notiks mūsdienu ielu dejas apmācības, ko vadīs „Stoptime Dance Studio” pieredzējušie treneri.

Agita Svarinska,
projekta vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook