Krāslavas jauniešiem moderna dienesta viesnīca

Turpinot īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 “Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4)” ieviešanu, šī gada 27.oktobrī tika noslēgts dienesta viesnīcas būvdarbu līgums.

Jaunās dienesta viesnīcas vizualizācija

 

Balstoties uz atklātā konkursa rezultātiem līgums tika noslēgts ar SIA „Jēkabpils PMK”.

Dienesta viesnīca atradīsies Raiņa ielā 25. Jaunceļamajā dienesta viesnīcā paredzētas 50 vietas Krāslavas novada skolēniem. Dienesta viesnīcā būs ērta un mūsdienīga vide, jauniešiem tiks nodrošināti nepieciešamie apstākļi kvalitatīvam mācību sagatavošanās procesam un atpūtai.

Krāslavas novada dome ir izstrādājusi dizaina projektu dienesta viesnīcas interjeram un mēbelēm, kas paredzēs ne tikai mūsdienīgus telpas risinājumus, bet arī to funkcionalitāti un komfortu.

Dienesta viesnīcas interjera dizainu izstrādāja Latgales Dizaina biedrība.

Jauniešiem būs pieejamas divvietīgas istabiņas ar priekštelpu, dušas telpu un tualeti, divas koplietošanas virtuves, divas atpūtas telpas, veļas mazgāšanas un žāvēšanas telpas, mantu un inventāra glabāšanas telpas.

Plānotie būvdarbi tiks veikti līdz 2021.gada jūlijam. Būvdarbu līgumcena sastāda 1 728894,43 EUR.

 

Projekta budžeta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfinansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

 

Juta Bubina,
projekta vadītāja

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook