Krāslavas novada bāriņtiesa aicina pieteikties uz vakanto sekretāra-lietveža amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 1. Vidēja-speciālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 2. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 3. Labas prasmes darbā ar datoru;
 4. Vēlamas zināšanas lietvedībā un datu bāzu lietošanā;
 5. Vēlama pieredze darbā ar tiesību aktiem;
 6. Labas komunikācijas un saskarsmes spējas.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Reģistrēt un kārtot Bāriņtiesas korespondenci, nodrošināt tās apriti un virzību;
 2. Sagatavot nosūtāmo korespondenci nosūtīšanai pa pastu;
 3. Sagatavot dokumentu kopijas, noformēt tās atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 4. Piedalīties un protokolēt bāriņtiesas sēdes;
 5. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kārtot bāriņtiesas dokumentu pārvaldību;
 6. Nodrošināt bāriņtiesā izskatāmo lietu dalībnieku un citu personu savlaicīgu uzaicināšanu uz bāriņtiesas sēdēm un pārrunām bāriņtiesā, noformējot un izsūtot uzaicinājumus;
 7. Strādāt ar informācijas sistēmu NPAIS un veikt datu aktualizāciju;
 8. Administrēt ienākošos tālruņa zvanus;
 9. Nodrošināt lietu sagatavošanu nodošanai arhīvā;
 10. Kārtot, uzskaitīt un sistematizēt bāriņtiesas lietas bāriņtiesas arhīvā.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu EUR 780,00 (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • darba vietu labiekārtotās telpās.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Motivēta pieteikuma vēstule;
 2. CV;
 3. Izglītības dokumentu kopijas;
 4. Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Dokumentus iesniedz personīgi Krāslavas novada pašvaldībā Rīgas ielā 51, Krāslavā, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv ar norādi “Pieteikums uz Krāslavas novada Bāriņtiesas sekretāra – lietveža amatu” līdz 2021.gada 23.decembra plkst. 16.00. Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Uzziņas pa tālruni : 65623319

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook