Krāslavas novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par Sirds un onkoloģijas slimību profilaksi Krāslavas novadā.

Līdz 2019. gada 31. maijam gadā organizējamas vismaz 24 informatīvās dienas (katra vismaz 2-3 stundas), tajā skaitā vismaz 12 informatīvās dienas līdz 2018. gada 31.decembrim un jāsasniedz vismaz 300 unikālie iedzīvotāji.

Sīkāka specifikācija pielikumā. Pieteikšanās līdz 27.08.2018.

Jautājumi uzdodami pa tālruni - 22013825.

 

Gunta Ahromkina

Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas
Telpiskās plānošanas un projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook