Krāslavas novada dome izsludina jauniešu biznesa ideju projektu konkursu

Pašvaldība aicina jauniešus piedalīties un iesniegt pieteikumus konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”, kura mērķis ir motivēt un palīdzēt jauniešiem īstenot savas biznesa idejas, piešķirot finansiālu atbalstu.

Projektus var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā  un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 5.aprīlim plkst. 13.00.
Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601.
Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore Inta Murāne, tālr. 65620033,  e-pasts: inta.murane@kraslava.lv.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties: 

1)    interneta mājas lapās kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv;


2) Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, 3.kab.,), kā arī Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, 6.kab.);
3) Jums tuvākajā pagasta pārvaldē;
4) nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: inta.murane@kraslava.lv.

 

Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas metodiku, biznesa plānu, grāmatvedības jautājumiem, projekta uzraudzību notiks 2019.gada 21.martā  plkst. 14.00  Skolas ielā 7, (13.kab./zāle), Krāslavā.

 

 

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
projektu koordinatore

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook