Krāslavas novada dome izsludina jauniešu biznesa ideju projektu konkursu

Pašvaldība aicina jauniešus piedalīties un iesniegt  pieteikumus konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”, kura  mērķis ir motivēt un palīdzēt jauniešiem īstenot savas biznesa idejas, piešķirot finansiālu atbalstu.

Projektus var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā  un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2021.gada 5.marta līdz 2021.gada 9.aprīlim plkst. 13.00.

Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi (ārkārtas situācijas pagarināšanas gadījumā pieteikums papīra formā iesniedzams pasta kastītē pie Krāslavas novada domes, Rīgas ielā 51, Krāslavā) vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601.

Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas projektu speciāliste Inta Murāne, tālr. 656 20033, mob.tālr. 29278741  e-pasts: inta.murane@kraslava.lv. Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas metodiku notiks attālināti (e-pastā, telefoniski).

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties:

1)  interneta mājas lapās kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv;

2) nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: inta.murane@kraslava.lv.

 

Pielikumā projektu konkursa nolikums

 

Inta Murāne,

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas

projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook