Krāslavas novada domes pārstāvju apspriede ar Indras pagasta lauksaimniekiem un uzņēmējiem

Krāslavas novada dome 2017. gada 28. martā plkst. 10.00 Indras pagasta pārvaldē Pasta ielā 2, Indrā, Indras pagastā organizē apspriedi ar Indras pagasta lauksaimniekiem un uzņēmējiem par Indras pagasta pašvaldības grants ceļu infrastruktūras un to posmu atjaunošanu.

-

-

Sanāksmes laikā tiks prezentēti lauku ceļa “Vaivodi – Rusakova – Indra” posmi Indras pagastā, kuru attīstībai tiek plānots novirzīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu pēc noteiktajiem ceļu atlases kritērijiem. Īpaši aicinām uz apspriedi lauksaimniekus un uzņēmējus, kuriem šis ceļš ir aktuāls uzņēmējdarbības attīstībai. Klātesošie varēs izteikt viedokļus par ceļa stāvokli, nepieciešamo nobrauktuvju un caurteku ierīkošanu.

 

Kopējais visam Indras pagastam pieejamais ELFLA finansējums pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ir 260 000 eiro, kurus paredzēts ieguldīt Indras pagasta ceļa “Vaivodi – Rusakova – Indra” posmu atjaunošanai, bet, ja paliek pāri finansējums, tad arī ceļa “Vaicuļevas – A6” posmu atjaunošanai.

 

Krāslavas novada dome aicina Indras pagasta lauksaimniekus un uzņēmējus uz apspriedi, lai izstāstītu esošo situāciju, noteiktos ceļu atlases kritērijus un apspriestu lauku ceļu infrastruktūras attīstības iespējas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

 

Krāslavas novada dome plāno piesaistīt ELFLA finansējumu un līdz 2020. gadam, pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, katrā Krāslavas novada pagastā īstenot projektus ar mērķi atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

 

Aina Dzalbe

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas projektu speciāliste

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook