Krāslavas novada Indras pagastā turpinās pašvaldības ceļa posma pārbūves darbi

SIA “ACBR” (reģ.nr. 42403006225), pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Krāslavas novada pašvaldību, turpina ceļa “Indra – Pāternieki – Koškovci” posma pārbūves darbus, izbūvējot asfalta segumu. Pārbūves darbu izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda EUR 1 307 077.78 un tos ir plānots pabeigt līdz 2022.gada novembrim. Pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošina SIA “RoadLat”, tehniskā projekta autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts Rīga”.

Pārbūves darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 5.6.2.0/21/I/003 “Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā” ietvaros.

Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību. Tiek paredzēts, ka veicot transporta infrastruktūras sakārtošanu ar uzņēmējdarbību saistītajā teritorijā, paaugstināsies privāto investīciju apjoms, kā arī tiks izveidotas jaunas darbavietas. Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Andris Rukmans
Attīstības nodaļas projektu realizācijas speciālists

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook