Krāslavas novada pašvaldība izsludina jauniešu biznesa ideju projektu konkursu

Pašvaldība aicina jauniešus piedalīties un iesniegt  pieteikumus konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”, kura  mērķis ir motivēt un palīdzēt jauniešiem īstenot savas biznesa idejas, piešķirot finansiālu atbalstu.

Projektus var iesniegt pretendenti vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā  un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2022.gada 28.marta līdz 2022.gada 25.aprīlim plkst. 12.00.

Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi Krāslavas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601 vai nosūtīt pa pastu uz minēto adresi, ar norādi –„Konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā””.

Kontaktpersona: Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu speciāliste Inta Murāne, tālr. 656 20033, mob. tālr. 29278741  e-pasts: inta.murane@kraslava.lv. Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas metodiku notiks individuāli, iepriekš sazinoties (e-pastā, telefoniski).

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties:

1) interneta mājas lapās https://kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv;

2) nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: inta.murane@kraslava.lv.

Projektu konkursa nolikums (pieteikums, līguma projekts) ir pieejams šeit.

Inta Murāne,
Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook